Poptávka

DOTAZNÍK pro zaslání bezplatné informační nabídky solárního systému

Věnujte prosím pozornost vyplnění, protože podle toho bude, nebo nebude přesná i naše odpověď. Děkujeme Vám za Váš zájem i za Váš čas věnovaný vyplnění tohoto listu. Věříme, že využití obnovitelných zdrojů energie a naše nabídka produktů a služeb Vám tento čas plně vynahradí.

1. Pro jaký typ domu chcete solární zařízení?
2. Účel požadovaného solárního zařízení:
Příprava TUV (teplé užitkové vody)
Přitápění
Vyhřívání bazénu
Fotvoltaika
Jiné
2.1 Příprava TUV (teplé užitkové vody):
Předpokládaný provoz:       sezónní       celoroční
Předpokládaná teplota vody v místě spotřeby: °C.
Předpokládaná denní spotřeba TUV: litrů.
Počet osob pro potřebu TUV:
Typ stávajícího zásobníku TUV:
       žádný        stojatý        ležatý        kombinovaný
       průtokový ohřívač        akumulační zásobník
     o objemu: litrů.
Zdroj energie stávajícího ohřevu:
       elektrická        uhlí        zemní plyn        biomasa
2.2 Přitápění:
Jaké jsou tepelné ztráty objektu /výkon kotle v kW : /
Stávající tepelný zdroj energie:
       Elektrická energie        Uhlí        Zemní plyn
       LTO        Kombinovaný      
     Jiný:    Výkon a zdroj: kW  
Topidla (např. radiátory, podlahové topení,zářiče,…):
Plocha vytápěných místností/výška: m2 / m
Teplota vratné vody topení: °C
2.3 Vyhřívání vody v bazénu:
Poloha:
       Venkovní nechráněná       Venkovní chráněná       Vnitřní
Plocha: m2
Zakrývaná hladina: (např. plachtou, krytem,…)
       Ano       Ne
Požadované období přihřívání a teplota vody:
       Květen – srpen 23°C
       Duben – září 23°C
       Celoročně (kryté lázně 24/25, 23°C)
       Jiné přání teploty °C
2.4 Fotovoltaika provozní napětí: 12V, 24V, 230V:
Účel a požadavky fotovoltaické ostrovní elektrárny, potřeba výkonu,
náhradní zdroj a pod:
3. Orientace objektu a technické parametry střechy:
Typ střechy
       sedlová se sklonem °
       sedlová (valbová) se sklonem °
       rovná
Typ krytiny střechy
     - použitá krytina: (Bramac, šindel, plech,…)
Jiný prostor pro uložení kolektorů:
Klepnutím na obrázek zvolte prosím orientaci sklonu Vaší střechy ke slunci:
     15° 30° 45° 60° 75° Sever 15° 30° 45° 60° 75° Východ Západ Jih 75° 60° 45° 30° 15° 15° 30° 45° 60° 75°
4. Předpokládaný termín instalace:  
5. Doplňující informace:
  Jméno a příjmení:
  Ulice a číslo domu:
  Město:
  PSČ:
  Telefon: byt         zaměstnání  
  E-mail:

  Datum:
VARMEXIN - ČESKÁ JEDNIČKA V ÚSPORÁCH ENERGIE

____________________________________________________
Copyright © 2004-2008 VARMEXIN
Designed by Pavel Veselý