'; ?>

Poptávka

DOTAZNÍK pro zaslání bezplatné informační nabídky solárního systému

Věnujte prosím pozornost vyplnění, protože podle toho bude, nebo nebude přesná i naše odpověď. Děkujeme Vám za Váš zájem i za Váš čas věnovaný vyplnění tohoto listu. Věříme, že využití obnovitelných zdrojů energie a naše nabídka produktů a služeb Vám tento čas plně vynahradí.

\n"); //--- prevedeme nazvy promennych na promenne a priradime jim hodnoty $$promenna = $hodnota; } //echo "
"; /* recipients */ $recipient = "info@varmexin.cz"; //$recipient = "pavesely@centrum.cz"; /* subject */ $subject = "Poptávka solárního systému"; /* message */ $message = " Untitled Document "; $message .= "
"; $message .= "

Poptávka solárního systému

"; $message .= "Datum: $datum

\n"; // $message .= "1. Pro jaký typ domu chcete solární zařízení?
\n $typdomu

\n"; // $message .= "2. Účel požadovaného solárního zařízení:
\n"; if (isset($ucelzarizeni1)) $message .= "$ucelzarizeni1
\n"; if (isset($ucelzarizeni2)) $message .= "$ucelzarizeni2
\n"; if (isset($ucelzarizeni3)) $message .= "$ucelzarizeni3
\n"; if (isset($ucelzarizeni4)) $message .= "$ucelzarizeni4
\n"; if ((isset($ucelzarizeni5)) & ($ucelzarizeni5<>"")) $message .= "Jiné: $ucelzarizeni5
\n"; $message .= "
\n"; // if (isset($ucelzarizeni1)) { $message .= "2.1 Příprava TUV (teplé užitkové vody):
\n"; $message .= "Předpokládaný provoz: $provoz
\n"; $message .= "Předpokládaná teplota vody v místě spotřeby: $teplotavmiste °C.
\n"; $message .= "Předpokládaná denní spotřeba TUV: $dennispotrebatuv litrů.
\n"; $message .= "Počet osob pro potřebu TUV: $pocetosobtuv
\n"; $message .= "Typ stávajícího zásobníku TUV: $typzasobniku o objemu: $typzasobnikuobjem litrů
\n"; $message .= "Zdroj energie stávajícího ohřevu: "; if (isset($zdrojstavajici1)) $message .= "$zdrojstavajici1"; if (isset($zdrojstavajici2)) $message .= ", $zdrojstavajici2"; if (isset($zdrojstavajici3)) $message .= ", $zdrojstavajici3"; if (isset($zdrojstavajici4)) $message .= ", $zdrojstavajici4"; $message .= "

\n"; } // if (isset($ucelzarizeni2)) { $message .= "2.2 Přitápění:
\n"; $message .= "Jaké jsou tepelné ztráty objektu/výkon kotle v kW : $tepelneztraty / $vykonkotle
\n"; $message .= "Stávající tepelný zdroj energie:
\n"; if (isset($stavajicienergie1)) $message .= "$stavajicienergie1"; if (isset($stavajicienergie2)) $message .= ", $stavajicienergie2"; if (isset($stavajicienergie3)) $message .= ", $stavajicienergie3"; if (isset($stavajicienergie4)) $message .= ", $stavajicienergie4"; if (isset($stavajicienergie5)) $message .= ", $stavajicienergie5"; if (isset($stavajicienergiejiny)) $message .= "
Jiný: $stavajicienergiejiny , Výkon a zdroj: $stavajicienergiejinyvykon kW $stavajicienergiejinyzdroj"; $message .="
Topidla: $topidla
\n"; $message .="Plocha vytápěných místností/výška: $plocha m2 / $vyska m
\n"; $message .="Teplota vratné vody topení: $teplotavratnevody °C"; $message .= "

\n"; } // if (isset($ucelzarizeni3)) { $message .= "2.3 Vyhřívání vody v bazénu
\n"; $message .= "Poloha: $polohabazenu
\n"; $message .= "Plocha: $plochabazenu m2
\n"; $message .= "Zakrývaná hladina: $zakryvanahladina
\n"; $message .= "Požadované období přihřívání a teplota vody:
\n"; if (isset($pozadovaneobdobi1)) $message .= "$pozadovaneobdobi1"; if (isset($pozadovaneobdobi2)) $message .= ", $pozadovaneobdobi2"; if (isset($pozadovaneobdobi3)) $message .= ", $pozadovaneobdobi3"; if (isset($jinateplota)) $message .= "
Jiné přání teploty: $jinateplota °C"; $message .= "

\n"; } // if (isset($ucelzarizeni4)) { $message .= "2.4 Fotovoltaika provozní napětí: 12V, 24V, 230V:
\n"; $message .= "Účel a požadavky fotovoltaické ostrovní elektrárny, potřeba výkonu, náhradní zdroj a pod:
\n"; $message .= "$ucelapozadavky\n"; $message .= "

\n"; } // $message .= "3. Orientace objektu a technické parametry střechy
\n"; $message .= "Typ střechy: "; if ((isset($typstrechy)) & ($typstrechy == "sedlová se sklonem")) $message .="$typstrechy $typstrechy_uhel_sedl °"; if ((isset($typstrechy)) & ($typstrechy == "sedlová (valbová) se sklonem")) $message .="$typstrechy $typstrechy_uhel_valb °"; if ((isset($typstrechy)) & ($typstrechy == "rovná")) $message .="$typstrechy"; $message .= "
\n"; $message .= "Typ krytiny: $typkrytiny
\n"; $message .= "Jiný prostor pro uložení kolektorů: $jinyprostor
\n"; $message .= "Orientace sklonu Vaší střechy ke slunci:
"; if (isset($orientace)) $message .= $orientace."

\n"; else $message .= "nezadáno

\n"; // $message .= "4. Předpokládaný termín instalace: "; if (isset($termin)) $message .= $termin."

\n"; else $message .= "nezadáno

\n"; // if (isset($poznamky)) $poznamky = nl2br($poznamky); $message .= "5. Doplňující informace:
\n"; $message .= "$poznamky

\n"; //$message .= "------------------------------------ Iniciály --------------------------------

"; $message .= "Jméno a příjmení: $jmeno
\n"; $message .= "Ulice a číslo domu: $ulice
\n"; $message .= "Město: $mesto
\n"; $message .= "PSČ: $psc
\n"; $message .= "Telefon:
\n"; $message .= "byt: $telefonbyt
\n"; $message .= "zaměstnání: $telefonzam
\n"; $message .= "Email: $email

\n"; $message .= "
\n"; $message .= " "; if ($jmeno == "") $jmeno = "Anonym"; $headers = "From: $jmeno <$email>\n"; $headers .= "X-Priority: 1\n"; // Urgentní vzkaz! $headers .= "Return-Path: $email\n"; // Návratová cesta pro chyby $headers .= "Content-Type: text/html; charset=windows-1250\n"; // Mime typ /* Pokud chcete poslat HTML email, odkomentujte následující řádek */ // $headers .= "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-2\n"; // Mime typ if (mail($recipient, $subject, $message, $headers)) { echo "

Dotazník byl v pořádku odeslán. Děkujeme.

"; } else { echo "CHYBA !!!"; } //echo $message; } ?>
1. Pro jaký typ domu chcete solární zařízení?
2. Účel požadovaného solárního zařízení:
Příprava TUV (teplé užitkové vody)
Přitápění
Vyhřívání bazénu
Fotvoltaika
Jiné
2.1 Příprava TUV (teplé užitkové vody):
Předpokládaný provoz:       sezónní       celoroční
Předpokládaná teplota vody v místě spotřeby: °C.
Předpokládaná denní spotřeba TUV: litrů.
Počet osob pro potřebu TUV:
Typ stávajícího zásobníku TUV:
       žádný        stojatý        ležatý        kombinovaný
       průtokový ohřívač        akumulační zásobník
     o objemu: litrů.
Zdroj energie stávajícího ohřevu:
       elektrická        uhlí        zemní plyn        biomasa
2.2 Přitápění:
Jaké jsou tepelné ztráty objektu /výkon kotle v kW : /
Stávající tepelný zdroj energie:
       Elektrická energie        Uhlí        Zemní plyn
       LTO        Kombinovaný      
     Jiný:    Výkon a zdroj: kW  
Topidla (např. radiátory, podlahové topení,zářiče,…):
Plocha vytápěných místností/výška: m2 / m
Teplota vratné vody topení: °C
2.3 Vyhřívání vody v bazénu:
Poloha:
       Venkovní nechráněná       Venkovní chráněná       Vnitřní
Plocha: m2
Zakrývaná hladina: (např. plachtou, krytem,…)
       Ano       Ne
Požadované období přihřívání a teplota vody:
       Květen – srpen 23°C
       Duben – září 23°C
       Celoročně (kryté lázně 24/25, 23°C)
       Jiné přání teploty °C
2.4 Fotovoltaika provozní napětí: 12V, 24V, 230V:
Účel a požadavky fotovoltaické ostrovní elektrárny, potřeba výkonu,
náhradní zdroj a pod:
3. Orientace objektu a technické parametry střechy:
Typ střechy
       sedlová se sklonem °
       sedlová (valbová) se sklonem °
       rovná
Typ krytiny střechy
     - použitá krytina: (Bramac, šindel, plech,…)
Jiný prostor pro uložení kolektorů:
Klepnutím na obrázek zvolte prosím orientaci sklonu Vaší střechy ke slunci:
     15° 30° 45° 60° 75° Sever 15° 30° 45° 60° 75° Východ Západ Jih 75° 60° 45° 30° 15° 15° 30° 45° 60° 75°
4. Předpokládaný termín instalace:  
5. Doplňující informace:
  Jméno a příjmení:
  Ulice a číslo domu:
  Město:
  PSČ:
  Telefon: byt         zaměstnání  
  E-mail:

  Datum:
VARMEXIN - ČESKÁ JEDNIČKA V ÚSPORÁCH ENERGIE

____________________________________________________
Copyright © 2004-2008 VARMEXIN
Designed by Pavel Veselý